PGB - Persoonsgebonden budget

Na het lezen van informatie op de website ben je enthousiast geworden en wil je gebruik gaan maken van mijn diensten. De kosten voor ondersteuning kunnen worden vergoed vanuit het Persoons Gebonden Budget (Pgb). Meer informatie over Pgb is te vinden op de wegwijzer voor ondersteuning van de Rijksoverheid.

Aanvraag

Sinds januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle lichtere vormen van zorg en ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Met het persoonsgebonden budget (PGB) kun je zelf kiezen uit het aanbod van ondersteuners die het beste bij je passen. Een aanvraag voor ondersteuning doe je bij jouw gemeente.
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de zorgverlener aan de hand van door jou ingestuurde declaraties.

Pgb en/of zorg in natura

Er zijn twee soorten keuzes in zorg: de Zorg in Natura (Zin) en het Persoonsgebonden budget (Pgb). Bij zorg in natura bepaalt de gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor dit voor je.  De gemeente koopt deze zorg zelf in door contracten met zorgaanbieders af te sluiten.  Met het persoonsgebonden budget kun je zelf zorg inkopen. Dat geeft meer vrijheid dan Zorg in Natura, maar brengt ook een aantal verplichtingen met zich mee.  Meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Per Saldo

De landelijke vereniging PerSaldo is voor leden die een persoonsgebonden budget ontvangen.  Zij geven algemene informatie, advies en ondersteuning, training en voorlichting aan budgethouders zodat je zelf bewust kan kiezen voor de regie.

Hoe bepaal je nu welke vorm van zorg bij je past? Hiervoor heeft de vereniging een test ontwikkelt waaruit een persoonlijk (anoniem) advies volgt. Je vindt de test hier.

error: Content is protected !!