In deze moderne tijd hebben we het druk.
Tijdsbesef verandert als je stress ervaart, maar ook als je ouder wordt.

Plannen en organiseren

Tijdmanagement betekent het beheren van tijd in de ruimste zin van het woord. We hebben het dan over agendatijd en hoe de klussen, actielijst, sport, werkzaamheden, gezin en de sociale activiteiten zo slim mogelijk worden ingepland. Zodat er tijd over blijft voor dingen die ertoe doen. Een tijdverdeling waarbij keuzes gemaakt moeten worden uit de lijst met prioriteiten. In balans met de wensen wensen en belastbaarheid. Een nieuwe gewoonte aanleren kost tijd en vraagt soms om wat extra begeleiding. 

Voor wie
In een dag zouden eigenlijk 26 uren moeten zitten om de to-do-list afgevinkt te krijgen. Plannen is lastig en het is slecht in te schatten hoe lang iets duurt. Door de chaos om je heen gaat veel tijd verloren met het zoeken naar spullen. Het risico is dat hierdoor onnodige kosten worden gemaakt. Uitstelgedrag, keuzestress, lastig “nee” kunnen zeggen is jou niet vreemd. Leren prioriteiten te stellen, te focussen en de valkuilen omzeilen, daar zie je naar uit.

Waar kan ik mee helpen?
We bekijken samen waar de tijd en energie naar toe gaat en hoe je de tijd beter kunt verdelen. Je kunt alvast beginnen met deze tips:

  • Wat is je doel? Dit moet helder zijn slim te plannen en organiseren.
  • Knip je doel in stukjes. Dan is het beter behapbaar.
  • Bepaal je prioriteiten. Wat moet nu echt eerst?
  • Begin de dag met een planning van de belangrijkste werkzaamheden voor die  dag.
  • Bereken hiervoor standaard 10% meer tijd en plan pauzes en privé-tijd in.
  • Houdt rekening met onvoorziene zaken, maar hou je aan de planning.
  • Hou rekening met jouw bioritme. Ben je een ochtendmens? Start vroeg op de dag!
  • Beloon jezelf. 

Resultaat 
Geleerd om keuzes te maken bij het slim plannen van tijd en prioriteiten stellen en taken moet delegeren. Hoe je de activiteiten mét rustmomenten verdeelt in de agenda. Door de ondersteuning is er een nieuwe, effectieve vaste routine ontstaan bij de planning van de dag- en weekactiviteiten van de huishouding en het gezin. Het resultaat is meer rust en tijd voor dingen die er toe doen.