Na overlijden en de uitvaart

Praktische checklist

Na een overlijden en uitvaart zijn er een aantal praktische zaken die de aandacht vragen. Sommige zaken zijn direct belangrijk en andere dingen kunnen wel even wachten. In het ene geval krijgen instanties automatisch bericht en anderen moet je zelf informeren. En hoe zit het dan met de notaris en wanneer informeer je de bank? Bij een dergelijk life-event komen er veel vragen op je af. In deze praktische checklist zet ik een aantal dingen voor je op een rijtje.

Gemeente

De uitvaartondernemer doet aangifte van overlijden in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Door deze aangifte worden een aantal instanties automatisch geïnformeerd.

Notaris

De notaris raadpleegt het Centraal Testamentenregister. Hij adviseert de erfgenamen over de nalatenschap en stelt de benodigde verklaringen op, zoals de verklaring van erfrecht.

UWV

Als de overledene een uitkering had of was ingeschreven bij het UWV, dan stopt de uitkering op de dag na het overlijden. Het UWV krijgt bericht van de gemeente. Er is mogelijk recht op een overlijdensuitkering.

Sociale Verzekerings Bank

De SVB is verantwoordelijk voor een eventuele Anw-uitkering, de zogenaamde nabestaandenuitkering. Deze uitkering kun je zelf aanvragen bij de SVB

Belastingdienst

Na overlijden stuurt de Belastingdienst een F-biljet en een aangifteformulier erfbelasting toe aan de nabestaanden voor de laatste aangifte inkomstenbelasting en erfbelasting.

Hoogheemraadschap

Het Hoogheemraadschap verzorgt, jaarlijks op peildatum 1 januari, de betaling van de waterschapsbelasting. het Hoogheemraadschap zet de betalingen stop.

Verzekeringen van de overledene

Er zijn verschillende soorten verzekeringen. De levensverzekeringen keert uit bij overlijden of de einddatum. Met een schadeverzekering verzeker je je tegen de financiële gevolgen van schade en met een zorgverzekering verzeker je de ziektekosten.

Levensverzekering

Aan een hypotheek wordt regelmatig een levensverzekering afgesloten zodat na een overlijden de hypotheek vaak helemaal of gedeeltelijk worden afgelost. De financieel adviseur of hypotheekverstrekker geeft raad over de verzekering van de overledene.

Schadeverzekering

Met een schadeverzekering dek je risico’s, zoals schade aan inboedel, opstal of een voertuig af. Deze verzekering loopt tenzij de nabestaanden wijzigingen doorgeven. Let op: de afhandeling rondom een autoverzekering moet vrij snel gebeuren.

Uitvaartverzekering

De uitvaartverzekering vergoed de nota van de uitvaartkosten geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de totale kosten en de polisvoorwaarden. De gelduitkering van een kapitaalverzekering kunnen de nabestaanden besteden aan een onafhankelijke uitvaartverzorger en nabestaandenzorg. 

Woonverzekeringen

De opstal- en inboedelverzekering zijn specifieke schadeverzekeringen voor een woning. Zodra de koopwoning wordt verkocht kun je de opstalverzekering beëindigen. Voor de inboedelverzekering gelden andere voorwaarden.

Bankzaken van de overledene

Een bank of kredietverstrekker biedt leningen, hypotheken, betaalverkeer en geldbewaring aan. Na een overlijden informeer je de financiële instelling om toegang te krijgen tot de rekening van de overledene om op die manier de financiële zaken te regelen.

Bankrekening

Bij het speciale loket informeer je de bank zo snel mogelijk na een overlijden. Hiervoor is altijd de akte van overlijden nodig en soms de verklaring van erfrecht. De rekening wordt geblokkeerd, automatische incasso’s stopgezet en creditcards opgeheven.

Betaal-, spaar- en beleggingsrekening

De (spaar- en/of beleggings-)rekening wordt geblokkeerd totdat er zicht is wie gerechtigd is om de afwikkeling te voltooien. De waarde van een deposito spaarrekening komt meestal zonder boete vrij. Lees altijd de voorwaarden van de spaarrekening.

Hypotheek

Na een overlijden blijft de hypotheek doorlopen en worden de erfgenamen verantwoordelijk voor de betaling hiervan, evenals alle kosten omtrent de woning. Als het huis op naam staat van de partner of iemand anders die in het huis blijft wonen, dan beoordeelt de bank of de bewoner in staat is om de maandlasten te betalen.

Schulden

Ga na of er schulden zijn zoals belastingschuld, hypotheek of uitvaartkosten. Schulden bij de bank of kredietverstrekker worden betaald uit de erfenis. Check altijd de voorwaarden; mogelijk is een kwijtscheldingsclausule van toepassing.

Lidmaatschappen en abonnementen

Aan de hand van het nabestaandendossier is snel te achterhalen welke lidmaatschappen en abonnementen er zijn afgesloten. In deze voorbeeldlijst staan de meest voorkomende lidmaatschappen en contracten, welke je kunt opzeggen of overschrijven.

Abonnementen

 1. Garantie op apparatuur.
 2. Reiniging kliko/container.
 3. Museum jaarkaart.
 4. Bibliotheek
 5. Glazenwasser.
 6. Maaltijdboxen.

Contracten

 1. Energie leverancier.
 2. Ziektekosten.
 3. Auto verzekering.
 4. Verzekeringen zoals reisverzekering en rechtsbijstand.
 5. Opslagbox.

Sport en clubs

 1. Sportschool.
 2. Sportclub.
 3. Rittenkaart.
 4. Badenkaart.
 5. Personal trainer.

Loterijen en giften

 1. Goede doelen.
 2. Loterijen
 3. Maatschappelijke organisaties.
 4. Commerciële organisaties.

Voertuigen

 1. Lease fiets, scooter, auto.
 2. Private leasecontract auto.
 3. Deelauto (Greenwheels, e.d)
 4. Onderhouds contract garage.
 5. Onderhouds contract fiets.

Digitaal

 1. Internet, tv en telefoon.
 2. Spotify, Netflix en Videoland.
 3. Extra zenderpakketten.
 4. Clouddiensten.
 5. Microsoft en anti-virus.

Digitale nalatenschap op Social media

Als je niets vastlegt bepalen jouw nabestaanden wat er met de sociale netwerken, accounts en bestanden op de computer, mobiele telefoon of tablet gebeurt. Het wordt gemakkelijker als de inloggegevens en wensen van de overledene vooraf bekend zijn.

Facebook

Een Facebookaccount kan door bevestigde familieleden worden verwijderd of ingesteld worden met een herdenkingsstatus. Hierbij blijft het account zichtbaar  op Facebook en is het mogelijk om berichten ter nagedachtenis te plaatsen. Accounthouders kunnen bij leven ook een erfgenaam van een Facebookprofiel aanwijzen.

Instagram

Bij het overlijden van een Instagram gebruiker wordt, na de melding van een nabestaande, het account verwijderd. Hiervoor zijn nodig: de volledige naam, de Instagram gebruikersnaam, de url van het account en de overlijdensakte van de overledene. Instagram kent de mogelijkheid van de herdenkingsstatus. 

LinkedIn

Op LinkedIn vind je een invulformulier om het account van de overledene te laten verwijderen. Hiervoor is nodig: de gebruikersnaam, het e-mailadres van de overleden gebruiker, de naam van de laatste werkrelatie en de url van het LinkedIn profiel. Gebruik voor opzegging je eigen naam en e-mailadres.

Twitter

Bevestigde familieleden kunnen op het profiel in Twitter verwijzen naar een online herinneringsplek , contactinformatie delen van de nabestaanden of een account verwijderen. Hiervoor een kopie van de overlijdensakte en een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager nodig.

Pinterest en meer

Er zijn allerlei verschillende soorten sociale media. Naast Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter vallen hier Pinterest, TikTok, Youtube, Snapchat, Schoolbank, Flickr en Foursquare ook onder.

En vergeet niet te checken of er een account is op PayPal, Blendle, iTunes, vacaturebank en datingsites.

Google

Bevestigde familieleden mogen het account verwijderen in Google door het invullen van een digitaal formulier voorzien van informatie en bewijsstukken. Accounthouders kunnen vooraf aangeven wat er met het account moet gebeuren als er over een bepaalde periode geen activiteit meer is geweest.

Extra tips

Neem alle stappen van deze checklist door. Een uitvaartbegeleider of een nabestaandencoach kan bij bepaalde zaken helpen. Zo sta je er niet alleen voor en twee weten vaak meer dan een. Kijk ook eens naar deze extra tips.

Testament

Zonder tussenkomst van een notaris kun je zelf nagaan of er een testament is via de website Notaris.nl. Of schriftelijk opvragen bij het Centraal Testamenten Register

Financiën

Mogelijk bestaat er recht op extra financiële tegemoetkoming of verlaging van een belasting. Als de overledene een dienstverband had is er meestal een pensioenregeling.

Salaris

De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege en de salarisstorting stopt. De werkgever is verplicht om een maandsalaris te betalen aan de partner vanaf het overlijden. 

OV-kaart

Neem contact op met de Klantenservice OV-chipkaart om het overlijden te melden, zodat de kaart wordt beëindigd en het saldo vrijvalt. Of regel het online met een formulier

Kinderen

Blijven er minderjarige kinderen achter? Regel dan zaken als voogdij, kinderbijslag, kinderopvang en/of gezinshulp. Ouders kunnen bij testament een voogd aanwijzen.

Taxatie inboedel

Met een taxatie van de inboedel wordt de waarde van waardevolle stukken bekend. Bij de erfbelasting is de economische waarde van de inboedel van toepassing.

Herdenken

Na de uitvaart kun je kiezen voor een grafmonument of urn. Na een crematie kun je de as (laten) uitstrooien en een deel verwerken in een herdenkingsproduct zoals een sieraad.

Wonen

Informeer de woningbouwvereniging bij een huurwoning. Regel zo nodig een nieuw thuis voor huisdieren. Vraag een huisuitruimer voor het leeghalen van de woning. 

Meer informatie over dit onderwerp vind je op de website van de Rijksoverheid.

error: Content is protected !!